www.else-slaegt.dk
  Hjemmeside slogan
Aner
Forside
 

 Aner til Thesbjerg, Nørbygaard, Hounisen, Sig   

     1 Gen.

1 Linette Hounisen

     2 Gen. 

3 Henriette Hounisen

     3 Gen.

6 Jens Jørn Hounisen   -   7 Else Marie Petra Thesbjerg

     4 Gen.

12 Egon Osvaldus Hounisen   -  13 Helene Sig
14 Sigfred Thesbjerg   -   15 Ruth Nørbygaard

     5 Gen.

24 Jens Lauridsen Hounisen   -   25 Louise V. F. K. A. J. Iversen
26 Anders Strandbygaard Madsen Sig   -   27 Jensine Nikoline Pedersen
28 Laurids Nielsen Thesbjerg   -   29 Bodil Graversen
30 Peder Jensen Nørbygaard   -   31 Elna Marie Jeppesen

     6 Gen.

48 Laurids Hounisen   -   49 Andersine Kristensen Gjelstrup
50 Jens Christian Iversen   -   51 Ane Dorthea Poulsen
52 Anders Peder Madsen Sig   -   53 Ane Magrethe Andersdatter
54 Niels Peder Pedersen   -   55 Jensine Caroline Pedersen

56 Niels Pedersen Thesbjerg   -   57 Elise Kirstine  Nielsen
58 Henrik Graversen   -   59 Marianne Mølgaard

60 Jens Knudsen Jacobsen   -   61 Ane Kathrine Andersen
62 Martin Jeppesen   -   63 Ane Marie Nielsen

     7 Gen.

96 Houni Lauritsen   -   97 Kirsten Christensdatter
98 Kristen Andersen   -   99 Mette Marie Sørensdatter
100 Iver Christensen (Bundgaard)   -   101 Anne Dortea Jensdatter
102 Poul Jensen   -   103 Christine Clausen
104 Mads Andersen Hage   -   105 Hedvig Gudmundsen
106 Anders Jensen Strandbygaard   -   107 Maren Christensdatter
108 Jens Peter Pedersen   -   109 Jensine Nielsdatter
110 Peder Frederiksen   -   111 Mette Jensdatter

112 Peder Nielsen Thesbjerg   -   113 Maren Lauridsdatter
114 Niels Nielsen Skytte   -   115 Maren Jensdatter
116 Gravers Henriksen   -   117 Bodil Jensdatter
118 Iver Chr. Sørensen Mølgaard   -   119 Ane Marie Pedersdatter

120 Jacob Knudsen Andersen   -   121 Else Katrine Jensdatter
122 Anders Madsen   -   123 Christine Olesdatter
124 Jeppe Christensen Sanddal   -   125 Johanne Knudsdatter
126 Niels Jensen Skuldbøl   -   127 Mette Marie Jacobsdatter

       8 Gen.

192 Laurits Hounisen Moese   -   193 Anna Jensdatter
194 Christen Pedersen   -   195 Maren Christensdatter Krogsgaard
196
Anders Christensen   -   197 Johanne Marie Christensdatter
198 Søren Christensen   -   199 Jacobine Marie Jespersdatter
200 Christen Jensen   -   201 Karen Jensdatter
202 Jens Larsen   -   203 Else Pedersdatter
204 Jens Ivarsen   -   205 Dorthe Poulsdatter
206 Chresten Anders Finnerup   -   207 Ane Chrestensdatter 
208 Anders Jepsen Hage   -   209 Magrethe Jacobsdatter Øe
210 Gudmund Krog Jacobsen   -   211 Mette Marie Pedersdatter
212 Jens Kristensen Strandbygaard   -   213 Inger Kirstine Knudsdatter
214 Christen Jensen   -   215 Ane Magrethe Pedersdatter
216 Peder Christensen   -   217 Dorthe Christensdatter
218 Niels Madsen   -    219 An Kirstine Pedersdatter
220 Frederik Christian Madsen   -   221 Maren Jørgensdatter
222 Jens Christophersen   -   223 Maren Knudsdatter

224 Niels Jørgensen   -    225 Johanne Pedersdatter
226 Laurids Pedersen Hvolgaard   -    227 Anna Christensdatter Kirk
228 Niels Andersen Lillegaard   -    229 Kirsten Nielsdatter Skytte
230 Jens Christian Jørgensen   -    231 Elisabeth Christensdatter
232 Henrik Graversen   -   233 Johanne Jeppesdatter
234 Jens Sørensen   -    235 Anne Christensdatter
236 Søren Kristensen Hunhale   -   237 Ane Marie Sørensdatter
238 Peder Nielsen (Opstrup)   -   239 Marianne Jensdatter

240 Anders Christensen   -   241 Bodild Knudsdatter
242 Jens Knudsen   -   243 Marianne Christensdatter
244 Mads Andersen   -   245 Ana Kirstine Jepsdatter
246 Ole Thomsen   -   247 Vibeke Kristine Knudsdatter
248 Christen Nielsen Sandahl   -   249 Inger Kathrine Madsdatter
250 Knud Christensen "Veilgaard"   -   251 Maren Larsdatter (Tamber)
252 Jens Hansen Skuldbøl   -   253 Ane Marie Nielsdatter
254 Jacob Mortensen   -   
255 Karen Lauridsdatter

       9 Gen.

384 Houni Eriksen Moseby   -   385 Edel Kirstine Nielsdatter
386 Jens Knudsen Moese   -   387 Johanne Lauritsdatter
388 Peder Christensen   -   389 Kirsten Adsersdatter
390 Christen Krogsgaard   -   391 Johanne Christensdatter 
392 Christen Jensen Gielstrup   -   393 Karen Laustdatter
394 Christen Brandborg   -   395 Anne Marie Christensdatter
396 Christen Knudsen   -   397 Johanne Sørensdatter
398 Jesper Jacobsen Holst   -   399 Maren Andersdatter
400 Jens Simonsen Bierre   -   401 Inger Madsdatter
402 Jens Jensen Bondegaard   -   403 Boel Pedersdatter
404 Lars Pedersen   -   405 Ukendt
406 Peder Christensen   -   407 Maren Pedersdatter
408 Iver Jensen Bondegaard   -   409 Maren Jensdatter
410 Poul Pedersen Dalstrup   -   411 Claudiane Andreasdatter Lyhne
416 Jep Andersen Hage   -   417 Maren Nielsdatter Siig
418 Jacob Hansen Øe   -   419 Anne Christensdatter Smedgaard
420 Jacob Knudsen Skrædder   -   421 Hedvig Gudmundsdatter Krog
424 Christen Strandbygaard   -   425 Christiane Dorthea Rindom
426 Knud Jensen Bjerregaard   -   427 Anne Marie Jensdatter
428 Jens Christophersen   -   429 Maren Knudsdatter
430 Peder Tomsen   -   431 Ane Marie Jacobsdatter
432 Christen Nielsen Nørgaard   -   433 Marie Kirstine Andersdatter
434 Christen Olesen Kloster   -   435 Karen Pedersdatter
436 Mads Jensen (Skadborg)   -   437 Johanne Christensdatter
438 Peder Nielsen Høyhuus   -   439 Kirstine Jepsdatter
440 Mads Christensen (Moseborg)   -   441 Kristine Frederiksdatter

442 Jørgen Nielsen (Refsgaard)   -   443 Maren Jensdatter
444 Christoffer Nielsen Give   -   445 Else Jensdatter 
446 Knud Jensen Klonnerup   -   447 Karen Larsdatter

448 Jørgen Nielsen   -   449 Anne Nielsdatter
450 Peder Jensen (Kamp)   -   451 Anne Andersdatter
452 Peder Lauridsen Hvolgaard   -   453 Anne Knudsdatter
454 Chresten Jeppesen Kirk   -   455 Maren Jepsdatter
456 Anders Andersen Lillegaard   -   457 Maren Jensdatter
458 Niels Nielsen Skytte/Knark   -   459 Karen Nielsdatter
462 Christen Jørgensen   -   463 Anne Jensdatter
464 Gravers Nielsen   -   
465 Johanne Marie Henriksdatter
466 Jeppe Jørgensen   -   467 Maren Nielsdatter Høj
468 Søren Christensen   -   469 Boddil Madsdatter
470 Christen Pedersen   -   471 Mette Pedersdatter
472 Christen Iversen Tokkiesdal   -   473 Magdalene Sørensdatter Mørck
474 Søren Stephansen Leed   -   475 Inge Marie Christensdatter Bierg
476 Niels Jensen Opstrup   -   477 Kirsten Pedersdatter
478 Jens Nielsen Juulsgaard   -   479 Mette Christensdatter

480 Christen Andersen   -   481 Else Hansdatter (Bøcher)
482 Knud Pedersen   -   483 Maren Mouridsdatter
484 Knud Jensen Smedgaard   -   485 Anne Marie Jensdatter
486 Christen Christensen Øe   -   487 Else Cathrine Pedersdatter
488 Anders Andersen   -   489 Mette Jensdatter
490 JeppeChristensen Skrædder   -   491 Kirsten Knudsdatter
492 Thomas Eriksen   -   493 Ellen Cathrine Olesdatter
494 Knud Christensen Kjær   -   495 Johanne Jeppesdatter
496 Niels Jepsen   -   497 Anne Marie Jensdatter
498 Mads Simonsen   -   
499 Kirsten Nielsdatter
500 Christen Knudsen   -   501 Maren Christensdatter
502 Laust Laustensen   -   503 Kirsten Eriksdatter
504 Hans Jensen Skuldbøl   -   505 Ingeborg Andersdatter
506 Niels Andersen Nørgaard   -   507 Mette Christensdatter
510 Laurids Nielsen Langhus   -   511 Ane Marie Nielsdatter

       10 Gen.

768 Erik Hounisen   -  769 Ukendt
770 Niels Moseby   -   771 Ukendt
778 Adser Jensen Baunbech   -   779 Maren Lauridsdatter Harboe
780 Adser Jensen Baunbech   -   781 Maren Lauridsdatter Harboe
782 Christen Sørensen   -  783  Karen Knudsdatter
786 Laust Jepsen Kirkeby   -   787 Inger Andersdatter Kamp
788 Kiels Christensen Brandborg   -   789 Maren Nielsdatter
790 Christen Nielsen Kiær   -   791 Ukendt
800 Simon Jensen Bierre   -   801 Wolborg Bodilsdatter
802 Mads Jepsen   -   803 Anna Pedersdatter
808 Peder Larson   -   809 Ukendt
814 Peder Nielsen Elkiær   -   815 Else Mikkelsdatter
816 Jens Christensen Bondegaard   -   817 Boel Pedersdatter
820 Peder Jensen Dalstrup   -   821 Dorthe Poulsdatter (Grettrup)
822 Andreas Nicolai Nielsen Iversen Lyhne   -   823 Øllegaard Jensdatter
836 Hans Jacobsen Øe   -   837 Bodil Iversdatter Fiord
838 Christen Thomsen Smedegaard   -   839 Magrethe Bertilsdatter
840 Knud Jensen Gade   -   841 Inger Jacobsdatter
842 Gudmand Larsen Krog   -   843 Maren Andersdatter Glattryp
848 Jens Nielsen Strandbygaard   -   
849 Karen Christensdatter
850 Jens Bjerg Rindom   -   851 Anne Catrine Olufdatter Bertelsen
852 Jens Bjerg Bjerregaard   -   853 Inger Knudsdatter
856 Christoffer Nielsen Give   -   857 Else Jensdatter
858 Knud Jensen Klonnerup   -   859 Karen Larsdatter
860 Thomas Pedersen   -   861 Ane Jensdatter
862 Jens Graversen   -   863 Kirsten Iversdatter
864 Niels Christensen Østergaard   -   865 Anne Nielsdatter
866 Anders Andersen   -   867 Anne Catrine Christensdatter
868 Oluf Andersen Riiskjær   -   869 Johanne Pedersdatter

870 Peder Christensen   -   871 Dorthe Larsdatter
876 Niels Lauridsen Hoyhuus   -   877 Anne Kirstine Christensdatter
882 Frederik Peitersen   -   883 Zidsel Lauridsdatter
884 Niels Jørgen Refsgaard   -   885 Anne Christensdatter
886 Jens   -   887 Ane Christensdatter
888 Niels Christensen Give   -   889 Anne Mathiasdatter

896 Niels Christensen   -   897 Anna Jensdatter 
898 Niels Jensen Bjerg   -   899 Ellen Nielsdatter
900 Jens Pedersen Kamp   -   901 Anne Margrethe Madsdatter
904 Laurids Pedersen Hvolgaard   -   905 Kirstine Andersdatter
906 Knud Jensen Dykjær   -   907 Else Larsdatter
908 Jeppe Jensen Koldby   -   909 Maren Jensdatter
910 Jeppe Knudsen   -   911 Johanne Christensdatter
912 Anders Jørgensen   -   913 Maren Andersdatter
916 Niels Christensen Knark   -   917 Ukendt
918 Niels Madsen   -   919 Kiersten Andersdatter Krog

924 Jørgen   -   925 Kiersten Andersdatter
932 Jørgen Jepsen   -   933 Johanne Andersdatter
934 Niels Nielsen Høj   -   935 Johanne Sylvestersdatter
936 Christen Sørensen   -   937 Kirsten Jensdatter
938 Mads Christensen Bonde   -   939 Anna Jacobsdatter
940 Peder Simonsen   -   941 Anne Christensdatter
942 Peder Christensen   -   943 Mariana Nielsdatter
944 Iver Knudsen Tokkiesdal   -   945 Kirsten Christensdatter
946 Søren Christensen Mørck   -   947 Birgitte Jensdatter Herup
948 Stephan Leed   -   949 Ukendt
950 Christen Bierg   -   951 Anne Marie
952 Jens Nielsen Opstrup   -   953 Maren Nielsdatter

954 Peder Jensen Skarregaard   -   955 Maren Christensdatter
956 Niels Jepsen   -   957 Christence Jensdatter
958 Chresten Gammelgaard   -   959 Ukendt

960 Anders Christensen Skarregaard   -   961 Anne Andersdatter
962 Hans Bøcher   -   963 Ukendt
966 Mourids Jensen   -   967 Ukendt
968 Jens Jensen Gade   -   969 Kirsten Knudsdatter
970 Jens Andersen   -   971 Anne Jensdatter
972 Christen Christensen (Øe)   -   973 Maren Jepsdatter
974 Peder Jensen (Skarregaard)   -   975 Maren Christensdatter
976 Anders   -   977 Ukendt
978 Jens Christensen Bierre   -   979 Kirsten Clemensdatter
980 Christen Graversen   -   981 Ukendt
982 Knud Stampe   -   983 Kierstin Christensdatter

984 Erich Nielsen   -   985 Maren Thomasdatter
986 Oluf Jensen Knudsgaard   -   987 Anne Marie Jensdatter
988 Christen Pedersen Kjær   -   989 Vibeke Jensdatter
990 Jeppe Jørgensen   -   991 Kirsten Christensdatter

992 Jep Christensen   -   993 Maren Jensdatter
996 Simon Madsen   -   997 Karen Jensdatter
1002 Christen Ansersen   -   1003 Maren Jensdatter
1004 Lars Tamberg   -   
1005 Maren Lauridsdatter
1006 Erik Christensen   -   1007 Johanne Pedersdatter
1008 Jens Nielsen Skuldbøl   -   1009 Uskyld Hansdatter
1010 Anders JespersenKiærsgård   -   1011 Kirsten Pedersdatter
1012 Anders Nielsen Nørgaard,   -   1013 Ane Marie Nielsdatter
1014 Christen Pedersen Degnbol   -   1015 Marianne Iversdatter
1020 Niels Lauridsen   -   1021 Ane Margrethe Lauridsdatter
1022 Niels Nielsen Toft   -   1023 Karen Pedersdatter

       11 Gen.

1392 Houni Eriksen Bjerg   -   1393 Maren Christensdatter
1556 Jens Nielsen Harboe   -   1557 Kiersten Adsersdatter
1560 Jens Nielsen Harboe   -   1561 Kiersten Adsersdatter
1566 Knud Andersen   -   1567 Maren Nielsdatter Harboe
1572 Jep Lauridsen   -   1573 Johanne Jensdatter Harboe
1574 Anders Christensen Kamp   -   1575 Karen Jensdatter
1600 Jens Jensen   -   1601 Anna Simonsdatter
1602 Bodild Lassen Aagaard   -   1603 Anna Lauridsdatter
1606 Peder Nielsen   -   1607 Inger Jensdatter Kobberup
1630 Michel Andersen   -   1631 Maren Jepsdatter
1640 Jens Pedersen Dalstrup   -   1641 Karen Christensdatter Nyegaard
1642 Poul Pedersen   -   1643 Ane Mortensdatter
1644 Iver Nielsen Lyhne   -   1645 Anne Andersdatter
1646 Jens Jørgensen   -   1647 Anne Espersdatter
1674 Iver Nielsen Fjord   -   1675 Mette Thomasdatter
1680 Jens Christensen Hounsgaard   -   1681 Maren Knudsdatter
1688 Anders Nielsen (Glattrup)   -   1689 Helvig Pedersdatter
1696 Niels Justesen   -   1697 Maren Thomasdatter
1698 Christen Knudsen   -   1699 Mette Christensdatter
1700 Laurs Rindum   -   1701 Nielsdatter
1702 Oluf Bertelsen   -   1703 Maren Jørgensdatter
1704 Christen Jensen Bjerregaard   -   1705 Karen Olufdatter
1706 Knud Jensen (Bjerregaard)   -   1707 Maren Thomasdatter
1712 Niels Christensen Give   -   1713 Anne Mathiasdatter
1720 Peder Thomsen   -   
1721 Ukendt
1724 Gravers Jørgensen   -   1725 Edel Christensdatter
1730 Niels Madsen   -   1731 Sidsel Pedersdatter
1768 Jørgen Refsgaard   -   1769 Jørgens Kone
1770 Christen Korsgaard   -   1771 Inger Eriksdatter
1778 Mathias Andersen   -   1779 Ukendt

1792 Christen Nielsen   -   1793 Karen Thuesdatter
1794 Jens Christensen Stadil   -   1795 Maren Andersdatter
1796 Jens Nielsen Bjerg   -   1797 Anne Jensdatter
1798 Niels Andersen (Kamp)   -   1799 Kirsten Espersdatter
1800 Peder Lauridsen   -   1801 Birgitte Eskesdatter
1802 Mads Lassen   -   1803 Karen Nielsdatter Bjerg
1808 Peder Lauridsen (Krog)   -   1809 Maren Pedersdatter Kløve
1810 Anders Iversen   -   1811 Anne Jensdatter
1812 Jens Espersen Dykier   -   1713 Anne Madsdatter
1814 Lars Pedersen   -   1815 Maren Jensdatter
1816 Jens Christensen Fuglbjerg   -   
1817 Ellitz Graversdatter
1820 Knud Jepsen Graversgaard   -   1821 Maren Madsdatter
1822 Christen Andersen   -   1823 Anne Lsursdatter
1824 Jørgen Jepsen   -   1825 Ukendt
1836 Mads Christensen (Rasmussen)   -   1837 Jylling Nielsdatter
1838 Anders Nielsen Krog   -   1839 Ukendt
1864 Jeppe Jørgensen   -   1865 Ukendt
1866 Anders Christensen Auger   -   1867 Anne Christensdatter
1868 Jens Nielsen Høj   -   1869 Maren Nielsdatter
1870 Sylvester Knudsen   -   1871 Johanne Simonsdatter
1872 Søren Pedersen   -   1873 Ukendt
1874 Jens Bachensen   -   1875 Anne Sørensdatter

1876 Christen Madsen Bonde   -   1877 Maren Larsdatter
1878 Jacob Pedersen Nygaard   -   1879 Boeld Nielsdatter
1880 Simon Hansen (Skrædder)   -   1881 Ukendt
1882 Christen Hansen   -   1883 Sidsel Pedersdatter
1884 Christen Pedersen   -   1885 Bodil Kirstine Chrisensdatter Bonde
1886 Niels Mortensen Pig   -   1887 Mette Jensdatter
1892 Christen Pedersen Mørk   -   1893 Ide Magrethe Sørensdatter
1894 Jens Knudsen Ballesig   -   1895 Ane Lauridsdatter
1904 Niels Nielsen Opstrup   -   1905 Maren Christensdatter
1906 Niels Staby   -   1907 Karen Jensdatter
1908 Jens Pedersen Skarregaard   -   1909 Karen Olufsdatter
1910 Christen Jacobsen   -   
1911 Ukendt
1914 Jens Christensen   -   1915 Ukendt

1920 Christen Nielsen Holm   -   1921 Maren Pedersdatter
1924 Jens Christensen (Bøker)   -   1925 Else Pedersdatter Bøker
1936 Jens Nielsen   -   1937 Maren Jensdatter
1938 Knud Jespersen Gade   -   1939 Kirsten Andersdatter
1940 Anders Jensen   -   1941 Maren Poulsdatter
1942 Jens Andersen Bøker   -   1943 Maren Lauridsdatter
1946 Jep Nielsen   -   1947 Maren Jensdatter
1948 Jens Pedersen Skarregaard   -   
1949 Karen Olufdatter
1950 Christen Jakobsen (Brink)   -   1951 Ukendt
1956 Christen Pedersen Bierre   -   1957 Anne Sørensdatter
1958 Clemen   -   1959 Ukendt
1970 Thomas Nielsen Nørgaard   -   1971 Karen Pedersdatter
1972 Jens Knudsgaard   -   1973 Ukendt
1976 Peder Christensen Kjær   -   1977 Kirsten Andersdatter
1978 Jens Olufsen   -   1979 Maren Jensdatter
1982 Christen Nielsen Gadgaard   -   1983 Johanne Olesdatter
1984 Christen Andersen   -   1985 Mette Jepsdatter

1992 Mads Simonsen   -   1993 Anne Michelsdatter
1994 Christen Nielsen   -   1995 Ukendt
2006 Jens Christensen   -   2007 Ukendt
2008 Laurids Christensen Tamberg   -   2009 Kirsten
2010 Laurids Knudsen   -   2011 Margrethe Mortensen
2012 Christen Eriksen   -   2013 Ukendt
2016 Niels Nielsen Skudbøl   -   2017 Maren Christensdatter
2018 Hans Hansen Jannerup   -   2019 Johanne Jepsdatter
2022 Per Nielsen Smed   -   2023 Johanne Pedersdatter
2024 Niels Gregersen   -   2025 Ukendt
2026 Niels Nielsen Skrædder   -   2027 Dorthe Jepsdatter

2028 Peder Christensen Degnbol   -   2029 Mette Andersdatter
2030 Iver Jensen   -   2031 Elisabeth Christensdatter
2044 Niels Knudsen   -   2045 Drude Jensdatter
2046 Peder Lauridsen   -   2047 Gunder Hansdatter

    12 gen.

2786 Christen Christensen Pilgaard   -   2787 Maren Rasmusdatter
3112 Niels Jensen Harboe   -   3113 Margrethe Christensdatter
3114 Adser Christensen Kamp   -   3115 Anna  Eriksdatter
3120 Niels Jensen Harboe   -   3121 Margrethe Christensdatter
3122 Adser Christensen Kamp   -   3123 Anne Eriksdatter
3144 Laurits Jeppesen   -   3145 Ukendt
3148 Christen Kamp   -   3149 Kiersten Christensdatter
3150 Jens Søndergaard   -   3151 Inger
3200 Niels Poulsen   -   3201 Maren Pedersdatter
3202 Simon Jakobsen   -   3203 Anya Eskildsdatter
3214 Jens Nielsen Kobberup   -   3215 Johanne Jensdatter
3282 Christen Pedersen Nyegaard   -   3283 Bodel Andersdatter
3284 Peder Poulsen   -   3285 Ukendt
3286 Morten Nielsen   -   3287 Kirsten Madsdatter
3288 Niels Iversen Lyhne   -   3289 Ane Adsersdatter
3292 Jørgen Espersen Kolby   -   3293 Øllegaard Graversdatter
3348 Niels Jensen Ibsen   -   3349 Maren Christensdatter
3350 Thomas Nielsen   -   
3351 Tomas Klit Kone
3360 Christen Jensen   -   3361 Karen Pedersdatter
3362 Knud Knudsen Engkjær   -   3363 Johanne Sylvestersdatter
3378 Peder Jensen   -   3379 Maren Nielsdatter
3410 Oluf Hounsgaard   -   3411 Karen Pedersdatter
3412 Jens Knudsen   -   3413 Ing Jensdatter
3426 Mathias Andersen   -   3427 Ukendt
3448 Jørgen Espersen Kamp   -   3449 Øllegaard Graversdatter
3450 Christen Jensen   -   3451 Karen Madsdatter
3460 Mads Nielsen   -   3461 Inger Christensdatter
3556 Anders Nielsen Kjær   -   
3557 Mette Lauridsdatter
3584 Niels Christensen Skomager   -   3585 Johanne Christensdatter
3586 Thue Madsen   -   3587 Sidsel Andersdatter
3588 Christen Jensen Fuglbjerg   -   3589 Karen Jensdatter
3590 Anders Madsen   -   3591 Maren Christensdatter
3592 Niels Espersen Bjerg   -   3593 Anne Jensdatter
3594 Jens Christensen Ager   -   3595 Maren Christensdatter
3596 Anders Jensen Dalsgaard   -   
3597 Mette Nielsdatter
3598 Esper Jensen (Kamp)   -   3599 Elle Jakobsdatter
3600 Laurits Jensen   -   3601 Ane Jensdatter
3602 Eske Chrisatensen Husted   -   3603 Karen Christensdatter
3604 Las Jørgensen   -   3605 Anne Madsdatter
3606 Niels Jespersen Bjerg   -   3607 Inger Jensdatter
3616 Laurids Pedersen   -   3617 Ukendt
3618 Peder Christensen Kløve   -   3619 Anne Andersdatter

3624 Esper Jensen (Kamp)   -   3625 Elle Jakobsdatter
3626 Mads Pedersen   -   3627 Dorthe Jensdatter
3628 Peder Laursen   -   3629 Ukendt
3630 Jens Jørgensen   -   3631 Ukendt
3632 Christen Jensen Fuglbjerg   -   3633 Karen Jensdatter
3634 Gravers Pedersen   -   3635 Maren Pedersdatter
3640 Jeppe Knudsen Graversgaard   -   3641 Maren Christensdatter
3642 Mads Nielsen   -   3643 Inger Christensdatter
3644 Anders Christensen   -    3645 Anne Andersdatter
3646 Jeppe   -   3647 Ukendt

3672 Christen Madsen   -   3673 Maren Jørgensdatter
3674 Niels Jensen (Ibsen)   -   3675 Maren Christensdatter
3676 Niels Christensen Høj   -   3677 Ukendt
3728 Jørgen Jepsen   -   3729 Ukendt
3736 Niels Jensen Høj   -   3737 Maren Nielsdatter
3738 Niels Christensen Toft   -   3739 Anne Jensdatter
3740 Knud Jensen Engkjær   -   3741 Johanne Sylvesersdatter
3742 Simon Christensen   -   3743 Anne Hansdatter
3748 Bachen Jensen   -   3749 Karen Madsdatter
3750 Søren Pedersen Friis   -    3751 Karen Hansdatter
3752 Mads   -    3753 Mette Bonde
3754 Lars Lauridsen   -   
3755 Ukendt
3756 Peder Jensen Kolstrup   -    3757 Boel Christensdatter
3758 Niels Jespersen Nygaard   -   3759 Anne Nielsdatter
3768 Peder (Christensen)   -   3769 Ellads
3774 Jens Jensen Vesterager   -    3775 Anne Lauridsdatter
3786 Søren Eriksen Jørgensgaard   -   3787 Ukendt
3788 Knud Jensen Ballesig   -   3789 Karen Dideriksdatter
3816 Peder Lauridsen Skarregaard   -    3817 Anne Nielsdatter
3818 Oluf Hee   -    3819 Anne Christensdatter
3820 Jakob   -    3831 Maren Brink

3842 Peder Lauridsen Skarregaard   -   3843 Anne Nielsdatter
3850 Peder Nielsen Bøker   -   3851 Ukendt
3872 Niels Pedersen   -   3873 Ukendt
3874 Jens Lauridsen   -   3875 Ukendt
3876 Ukendt   -   3877 Anne Gade
3878 Anders Iversen   -   3879 Ane Jensdatter
3880 Jens Andersen   -   3881 Ukendt
3882 Poul Pedersen   -   3883 Elisabeth Pedersdatter

3886 Laurids Jensen Søndergaard   -   3887 Ukendt
3892 Niels Jepsen Søndergaard   -   3893 Johanne Jensdatter
3896 Peder Lauridsen Skarregaard   -   3897 Anne Nielsdatter
3898 Oluf Hee   -    3899 Anne Christensdatter
3940 Niels Thomsen   -   3941 Marie Chatrine Mathiasdatter
3942 Peder Andersen Raundal   -   3943 Maren Christensdatter Skidensig
3954 Anders Jensen Kjærgaard   -   3955 Ukendt
3956 Oluf Jørgensen   -   3957 Margrethe Poulsdatter
3958 Mads Berg   -   3959 Johane Nielsdatter
3964 Niels Nielsen Gadgaard   -   3965 Kirsten Michelsdatter
3984 Simon (Skrædder) Madsen   -   3986 Mette Lauridsdatter
3986 Michel Andersen   -   3987 Leene Christensdatter

4024 Erich Michelsen   -   4025 Ukendt
4032 Jens Nielsen   -   4033 Maren Nielsdatter
4034 Christen Jakobsen   -   4035 Kirsten Jessdatter
4054 Jeppe Knudsen Graversgaard   -   4055 Maren Christensdatter
4056 Christen Nielsen Degnboel   -   4057 Anne Pedersdatter
4058 Anders Christensen Aggerbech   -   4059 Maren Nielsdatter
4060 Jens Ifversen   -    4061 Karen Knudsdatter
4062 Christen Pedersen   -   4063 Maren Lauridsdatter
4088 Knud Jensen   -    4089 Kirsten Jensdatter
4094 Hans Olufsen   -   4095 Mette Christensdatter

       13 Gen.

6230 Erik Clemmen Baunbeck   -   6231 Ukendt
6246
Erik Clemmens Baunbech   -   6247 Ukendt
6400 Poul   -   6401 Maren Nielsdatter
6564 Peder Nielsen Nyegaard   -   6565 Anne Bertelsdatter
6566 Anders Poulsen   -   6567 Bodel Sørensdatter
6584 Esper Jensen (Kamp)   -   6585 Elle Jakobsdatter
6696 Jens Ibsen Gammel   -   6697 Jylling
6720 Jens Christensen   -   6721 Ukendt
6722 Peder   -   
6723 Ukendt
6724 Knud   -   6725 Ukendt
6726 Sylvester Jensen   -   6727 Kiersten Pedersdatter
6826 Jens Pedersen Toft   -   6827 Maren Graversdatter
6852 Anders Nielsen Kjær   -   6853 Mette Lauridsdatter
6896 Esper Jensen (Kamp)   -   6897 Elle Jakobsdatter
6900 Jens Michelsen   -   6901 Edel
6902 Mads Pedersen   -   6903 Dorethe Jensdatter
6920 Niels Madsen   -   6921 Kirsten Jensdatter
6922 Christen Ibsen   -   6923 Maren Jensdatter
7112 Niels Kjær   -   7113 Ukendt

7176 Jens Nielsen   -   7177 Ukendt
7184 Esper Dynisen Kamp   -   7185 Anne Esperkone
7196 Jens Espersen (Kamp)   -   7197 Kirsten Jørgensdatter
7198 Jakob   -   7199 Ukendt
7248 Jens Espersen (Kamp)   -   7249 Kirsten Jørgensdatter
7250 Jakob   -   7251 Ukendt
7264 Jens Nielsen   -   7265 Ukendt
7280 Knud Espersen   -   7281 Kirsten Jepsdatter
7282 Christen Jensen Fuglbjerg   -   7283 Karen Jensdatter

7284 Niels Madsen   -   7285 Kirsten Jensdatter
7286 Christen Ibsen   -   7287 Maren Jensdatter
7288 Christen Lassen   -   7289 Kirsten Andersdatter
7290 Anders Madsen   -   7291 Maren Christensdatter
7348 Jens Ibsen Gammel   -   7349 Jylling
7352 Christen Knudsen Høj   -   7353 Kirsten Andersdatter
7422 Jens Knudsen Høj   -   7423 Karen Nielsdatter
7424 Niels Pedersen   -   7425 Anne Christensdatter
7476 Christen Jensen Fuglbjerg   -   7477 Karen Jensdatter
7478 Jens Pedersen Toft   -   7479 Maren Graversdatter
7480 Knud   -   7481 Ukendt
7482 Sylvester Jensen   -   7483 Kirsten Pedersdatter

7486 Hans Jensen   -   7487 Kirsten Christensdatter
7498 Mads Nielsen   -   7499 Ukendt
7508 Laurids Nielsen   -   7509 Bodil Larsdatter
7512 Jens Pedersen Poller   -   7513 Ukendt
7514 Christen   -   7515 Ukendt
7516 Jesper Nielsen Bolling   -   7517 Ukendt
7518 Niels Jensen Nygaard   -   7519 Bodil Nielsdatter
7536 Christen Clausen   -   7537 Ukendt
7548 Jens Jepsen Vesterager   -   7549 Ukendt
7550 Laurids Madsen   -   7551 Ukendt
7634 Niels Christensen Degn   -   7635 Maren Christensdatter

7686 Niels Christensen Degn   -   7687 Maren Christensdatter
7794 Niels Christensen Degn   -   7795 Maren Christensdatter
7880 Thomas Nielsen   -   7881 Kirsten Olufsdatter
7882 Mathias Andersen   -   7883 Ukendt
7884 Anders Pedersen Raundal   -   7885 Johanne Christensdatter
7886 Christen Skidensig   -   7887 Karen Skidensig
7914 Poul Hendriksen   -   7915 Kirsten Christensdatter
7918 Niels Jensen   -   7919 Ukendt
7928 Niels Madsen Gadgaard   -   7928 Zidsel Nielsdatter
7930 Michel Wistesen   -   7931 Ukendt

7972 Anders Nielsen Kjær   -   7973 Mette Lauridsdatter
7974 Christen Christesen   -   7975 Ane Christensdatter
8068 Jakob Christensen   -   8069 Doret
8070 Jess Jensen   -   8071 Maren
8108 Knud Espersen   -   8109 Kirsten Jepsdatter
8110 Christen Jensen Fuglbjerg   -   8111 Karen Jensdatter
8114 Peder Jensen Nygaard   -   8115 Karen Olesdatter
8120 Ifer Pedersen   -    8121 Maren Jensdatter
8122 Knud Andersen   -   8123 Ukendt

8124 Peder Nielsen   -   8125 Karen Graversdatter
8126 Laurids Pedersen (Kløve)   -   8127 Maren Pedersdatter
8188 Oluf Andersen   -   8189 Anna Nielsdatter
8190 Christen Christensen Sandal   -   8191 Ukendt

      14 Gen.

13128 Niels Nyegaard   -   13129 Ukendt
13132 Poul Torp   -   13133 Ukendt
13134 Søren Poulsen   -   13135 Anne Justdatter
13168 Jens Espersen Kamp   -   13169 Kiersten Jørgensdatter
13170 Jakob   -   13171 Ukendt
13392 Ib (på Klit) Jensen   -   13393 Ukendt
13452 Jens Nielsen   -   13453 Ukendt
13652 Peder Jensen Toft   -   13653 Ukendt
13654 Gravers Jepsen/Ibsen   -   13655 Inger
13704 Niels Kjær   -   13705 Ukendt
13792 Jens Espersen Kamp   -   13793 Kiersten Jørgensdatter
13794 Jakob   -   13795 Ukendt
13842 Jakob Toft   -   13843  Anne Skodborg
13844 Ib Graversen   -   13845 Kirsten Ibskone

14392 Esper Dynisen Kamp   -   14393 Anne Esperskone
14496 Esper Dynisen Kamp   -   17497 Anna Esperskone
14560 Esper   -   14561 Ukendt
14564 Jens Nielsen   -   14565 Ukendt
14572 Ib Graversen   -   14573 Kirsten Ibskone

14704 Knud Jensen Høj   -   14705 Anne
14844 Knud Jensen Høj   -   14845 Anne
14952 Jens Nielsen   -   14953 Ukendt
17956 Peder Jensen Toft   -   14957 Ukendt
14958 Gravers Jepsen/Ibsen   -   14959 Inger
14964 Jens Nielsen   -   14965 Ukendt
15018 Lars   -   15019 Ukendt
15032 Niels Nielsen   -   15033 Ukendt
15270 Christen   -   15271 Ukendt

15374 Christen   -   15375 Ukendt
15590 Christen   -   15591 Ukendt
15764 Anders Nielsen Kjær   -   15765 Mette Lauridsdatter
15768 Peder Christensen Raundal   -   15769 Karen Vilsdatter
15770 Kristen Ebbesen   -   17771 Mette Andersdatter
15828 Henrich Ebbesen   -   15829 Ukendt
15858 Niels Christensen Degn   -   15859 Maren Christensdatter
15944 Niels Kjær   -   15945 Ukendt
15946 Laurids Nielsen   -   15947 Ukendt
16216 Esper   -   16217 Ukendt
16220 Jens Nielsen   -   16221 Ukendt
16228 Jens Pedersen Stougaard   -   16229 Anne Pedersdatter

16248 Niels Pedersen   -   16249 Anne Christensdatter
16254 Peder Veiersøe   -   16255 Ukendt
16376 Anders Thomasen   -   16377 Johanne Olufdatter
16380 Christen Christensen   -   16381 Anna Christensdatter

       15 Gen

26336 Esper Dynisen Kamp   -   26337 Anne Esperskone
27308 Ib Graversen   -   27309 Kiersten Ibskone
27584 Esper Dynisen Kamp   -   27585 Anna Esperskone

29916 Ib Graversen   -   29917 Kiersten Ibskone
30064 Niels Christensen   -   30065 Ukendt
30540 Jens Smed   -   30541
Ukendt
30744 Jens Smed   -   30745 Ukendt
31180 Jens Smed   -   31181 Ukendt
31528 Niels Kjær   -   31529 Ukendt
31530 Laurids Nielsen   - 31531 Ukendt
31718 Christen   -   31719 Ukendt
32458 Peder Jensen (Stougaard)   -   32459 Maren Stougaard

      16 Gen.

63436 Jens Smed   -   63437 Ukendt
64916 Jens Christensen   -   64917
Ukendt